Повідомлення-вимога
Про неналежне виконання зобов'язань за договором та сплату грошових коштів

Між Холдингом охоронних підприємств «ШЕРИФ» (надалі за текстом — «Виконавець») та Вами (надалі за. текстом «Замовник») укладено Договір про надання послуг за допомогою технічних засобів охорони (надалі за текстом — «Договір»).

У відповідності до умов зазначеного Договору, Виконавець надає послуги Замовнику шляхом спостереження за станом технічних засобів охоронної сигналізації, яка встановлена на Об'єкті останнього та автоматично сповіщає про проникнення в приміщення чи порушення архітектурно-будівельних конструкцій, а також забезпечує негайний виїзд Групи Швидкого Реагування з метою вжиття заходів, спрямованих на встановлення причин спрацювання тривожної сигналізації, та при необхідності - затримання осіб, які проникли на Об'єкт.

В зв'язку з невиконанням Вами зобов'язань передбачених п.3.2.15. Договору в замовника виникла значна заборгованість.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги значний строк невиконання Вами прийнятих на себе зобов'язань за Договором, Виконавець вимагає з моменту отримання повідомлення-вимоги, негайно сплатити наявну суму заборгованості.

При неотриманні коштів у встановлений строк, нами буде ініційоване звернення до суду для задоволення вимог у примусовому порядку, що призведе до збільшення вашого боргу на суму передбачених законом штрафних санкцій, встановленого індексу інфляції, відшкодування судових витрат пов'язаних з розглядом справи в суді та штрафних санкцій встановлених Договором.

Частина 1 ст. 628 Цивільного кодексу України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Договір є обов'язковим для виконання сторонами (стаття 629 Цивільного кодексу України).

Стаття 509 Цивільного кодексу України визначає, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов'язання в силу вимог ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог даного Кодексу й інших актів законодавства. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Враховуючи вищевикладене, вимагаємо сплати грошових коштів в загальному розмірі на зазначені у договорі надання послуг реквізити.

Зручно та швидко оплачуйте в
або в додатку MySheriff