ПРАВИЛА АКЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ "БЕЗПЕКА ПІД КЛЮЧ ВІД VODAFONE, AJAX ТА ШЕРИФ"

Визначення термінів:
1.1. Організатор акції - ТОВ "ХОЛДИНГ ОХОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ "ШЕРИФ" (04111, м.Київ, вулиця Щербакова, буд. 52, офіс 461).
1.2. Партнер акції - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВФ РИТЕЙЛ" (01601, м.Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд. 15).
1.3. Правила Акції або Правила - цей документ, умови якого викладені нижче.
1.4. Строк дії Акції – з 1 липня 2020 року по 30 жовтня 2020 року (включно) або до закінчення Сертифікатів (в залежності від того, що настане раніше).
1.5. Акція – рекламна Акція під назвою «БЕЗПЕКА ПІД КЛЮЧ ВІД VODAFONE, AJAX ТА ШЕРИФ», організована Організатором та Партнерами, в рамках якої Учасник акції безкоштовно отримує Сертифікат на послуги Партнера на умовах, визначених даними Правилами.
1.6. Користувач – будь-яка фізична особа, з необхідним об'ємом дієздатності згідно законодавства України, яка досягла 18 (вісімнадцятирічного) віку та яка придбала Обладнання Ajax у магазинах Партнера.
1.7. Учасник акції – Користувач, який раніше придбав придбав Обладнання Ajax у магазинах Партнера.
1.8. Місце проведення Акції – роздрібні точки продажу та інтернет ресурси ТОВ "ВФ РИТЕЙЛ"
1.9. Територія проведення Акції - територія України, крім тимчасово окупованих територій Луганської області, Донецької області та Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО (ООС).

2. Умови участі в Акції
2.1. Акція не є конкурсом, лотереєю або іншою заснованою на ризику азартною грою.
2.2. Для використання отриманого Сертифіката Учаснику акції необхідно до 30 жовтня 2020 року (включно) передати Сертифікат менеджеру Організатора.
2.3. При дотриманні умов, зазначених в пунктах --- Правил, Учасник Акції має право на отримання безкоштовного монтажу та 2 місяців користування обраною послугою охорони у подарунок при підписанні договору на 1 рік та попередній оплаті за 1 рік користування послугами охорони Організатора.
2.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників Акції отримати знижку за Сертифікатом із будь-яких причин, що від нього не залежать.
2.5. Знижка за Сертифікатом не сумується з іншими знижками та акціями Компанії та Партнера.
2.6. Кількість Сертифікатів Акції – 2000 штук.
2.7. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції Організатору Акції.

3. Права та обов'язки Учасника Акції
3.1. Права Учасника акції:
3.1.1. Приймати участь в Акції на умовах, наведених в цих Правилах.
3.1.2. У випадку зміни умов Акції ознайомитись із ними.
3.2. Обов'язки Учасника акції:
3.2.1. Ознайомитися з правилами Акції.
3.2.2. При прийнятті участі в Акції неухильно дотримуватися умов, визначених Правилами та Угодою Користувача щодо використання послуг ХОП "Шериф".
3.2.3. Вказувати повні, коректні та достовірні персональні дані та відомості про себе.
3.2.4. Зберігати Сертифікат до моменту вчинення дій за п. 2.5. Правил.

4. Права та обов'язки Організатора Акції
4.1. Права Організатора акції:
4.1.1. Організатор акції,після погодження із Партнером, вправі змінювати Правила Акції без попереднього повідомлення Учасників акції.
4.1.2. У випадку протиправних дій зі сторони Учасника відсторонити порушника від участі в Акції.
4.1.3. Вимагати від Учасників необхідну інформацію та документи у випадках, передбачених діючими Правилами, а також інші документи для надання в державні органи, у випадках, передбачених законодавством, що застосовується до цих Правил.
4.1.5. Стежити за дотриманням Учасниками акції Правил проведення Акції.
4.1.6. На будь-якій стадії Акції виключити Учасника, якщо у Організатора є сумніви або підстави вважати таку особу порушником Правил Акції та/або Угоди Користувача щодо користування послугами ХОП "Шериф"
4.1.7. Організатор на власний розсуд має право заборонити подальшу участь в цій Акції будь-якій особі, яка діє в порушення цих Правил, в тому числі, передає, відчужує Передплату третім особам. Організатор самостійно визначає спосіб реалізації зазначених прав, включаючи, але не обмежуючись, блокуванням Учасників акції.
4.2. Обов'язки Організатора акції:
4.2.1. Провести Акцію у відповідності до цих Правил.
4.3. Організатор не несе відповідальності за:
4.3.1. невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками акції обов'язків та умов, передбачених цими Правилами;
4.3.2. правильність, точність і достовірність даних, контактної та іншої інформації, яку Учасники акції вказали при купівлі акційного товару в магазинах Партнера.
4.3.3. неотримання Учасниками акції Сертифікатів із причин, що не залежать від Організатора.
4.3.4. щодо подальшого використання наданих Сертифікатів після їх одержання Учасником Акції або за нездатність Учасників акції скористатися ними не з вини Організатора Акції.
4.3.5. в разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві України інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
4.3.6. за будь-які дії чи бездіяльність Партнера Акції.

5. Інші умови
5.1. Участь в Акції є добровільною.
5.2. Приймаючи участь в Акції, Учасник підтверджує, що повністю ознайомлений та згоден із діючими Правилами, зокрема, але не обмежуючись, нижченаведеним, підтверджує свою згоду:
5.2.1. на участь в рекламних інтерв'ю про участь в Акції, в тому числі для радіо і телебачення, так само для інших засобів масової інформації, а також на здійснення Організатором та/ або третіми особами за завданням Організатора фото - та відео зйомки Учасника, а також на використання створених фото - і відеозаписів з Учасником без отримання додаткової згоди на таке використання і без сплати будь-якої винагороди за таке використання, у тому числі в засобах масової інформації, зокрема, в рекламних цілях, з правом передачі права використання зазначених фото - і відеозаписів з Учасником третім особам;
5.2.2. на отримання від Організатора або уповноважених ним осіб послуг у вигляді отримання смс-розсилок, месенджер -розсилок, електронної пошти (листів), пов'язаних із проведенням Акції;
5.2.3. на здійснення Організатором, а також уповноваженими ним особами збору, обробки (в тому числі із застосуванням автоматизованих засобів), зберігання, використання, розповсюдження, в цілях проведення Акції, власних персональних даних Учасників з дотриманням необхідних засобів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, зокрема: на обробку в маркетингових цілях його(її) персональних даних. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор Акції.
5.2.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він проінформований про свої права визначені чинним законодавством, зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
5.3. Організатор не несе відповідальність за невиконання ним дій, пов'язаних із проведенням Акції, якщо таке невиконання сталося внаслідок знищення персональних даних Учасника в результаті відкликання Учасником згоди на їх обробку.
5.4. Акція не підсумовується з іншими акціями та знижками Організатора та Партнера.
5.5. Порядок проведення Акції, діючі Правила, а також будь-яка діяльність, пов'язана із Акцією, регулюється законодавством України.
5.6. Діючі Правила є єдиними офіційними правилами для участі в Акції.
5.7. Остаточно рішення та/або роз'яснення на рахунок запитань, ситуацій, в тому числі спірних, що виникають/можуть виникнути через неоднозначне трактування цих Правил, та/або запитань, що неврегульовані цими Правилами, приймаються безпосередньо та виключно Організатором Акції.
5.8. Організатор Акції залишає за собою право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, а також вносити зміни в Правила, про що буде повідомлено шляхом публікації нової редакції Правил на сайті.
5.9. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
5.10. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, що ознайомлені і повністю погоджуються з умовами Правил та зобов'язуються їх виконувати.
5.11. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.12. У випадку виникнення в Учасників Акції запитань, Учасники можуть надсилати їх на електронну адресу Організатора: : t.korzhavina@sheriff.com.ua або звертатись за телефоном 099 43 00 127